Tarieven

Counseling per sessie : € 75,00 per uur.

Sessies zijn mogelijk voor 1 uur, 1,5 of 2 uur.

 

Zorgverzekeraar

Als Psychosociaal Counselor ben ik aangesloten bij De Nederlandse Federatie
Gezondheidszorg ( NFG ). Hierdoor is het mogelijk om de consulten voor
counseling bij uw ziektekostenverzekeraar te declareren, indien u de juiste
aanvullende verzekering hebt. Een verwijsbrief van een arts is niet  nodig.

 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding en de hoogte hiervan
hangt dus af van welke zorgverzekeraar u heeft. Op onderstaande site
kunt u nagaan of en in hoeverre uw zorgverzekeraar vergoeding biedt
voor counseling.


https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/counseling

 

Vergoeding werkgever 

In het kader van het ziekteverzuim/verzuimpreventie of (dreigende)
arbeidsongeschiktheid is het voor bedrijven steeds aantrekkelijker
geworden 
om counseling/begeleidingstrajecten voor hun
werknemers te bekostigen. U kunt hierover navraag doen
bij uw werkgever of de betreffende instantie waar u
werkzaam bent.